Twintig jaar geleden begon de samenwerking tussen Emio Greco en Pieter C. Scholten met de zoektocht naar een nieuwe vorm van dans voor het klassiek geschoolde danserslichaam van Greco. Inmiddels staan ze aan het hoofd van stadsgezelschap ICKamsterdam, het platform van de hedendaagse dans in Nederland, en van het befaamde Franse gezelschap Ballet National de Marseille.

Met Extremalism grijpen ze terug naar de kwaliteiten die hun vroegere werk definieerden: de eigen lichaamstaal en het ‘extremalisme’ (een samentrekking van ‘extreem’ en ‘minimalisme’). Ze zetten dit in om een balans op te maken van het nu (OGGI), met een glimp naar het verleden (IERI) en een handreiking naar de toekomst (DOMANI).

 “Na 20 jaar samenwerken nemen we onvermijdelijk het verleden met ons mee, maar enkel om een voorzichtige blik op de toekomst te werpen. Extremalism is geen retrospectief, het is een voortschrijdende zoektocht naar een balans zonder evenwicht. Ook na 20 jaar is dat nu eenmaal de motor van ons artistieke werk.”

Emio Greco | Pieter C. Scholten