Is dit eigenlijk wel theater? Dat zou de toeschouwer zich kunnen afvragen bij de voorstelling van kunstenaar en fotograaf William Yang. Want lijkt Blood Linksniet sprekend op een dia-avondje, zoals we die vroeger thuis ook wel eens hadden? Met beelden die een verder en recenter verleden oproepen, waarbij we herinneringen ophalen aan voorvallen, familieleden en hun eigenaardigheden, aan overleden dierbaren. Eigenlijk doet William Yang, een Australiër met Chinese wortels, precies dat. Hij vertelt, aan de hand van foto’s – deels bestaand, deels door hem zelf gemaakt – het verhaal van zijn familie.Lange tijd interesseerde Yang zich niet voor zijn Chinese afkomst. Zijn etniciteit, zegt hij, was onderdrukt: “Ik was een banaan. Geel van buiten, wit van binnen.” Met Blood Links omarmt hij zijn afkomst en zijn voorvaderen.

Yangs familiegeschiedenis kan model staan voor vele andere in de Chinese diaspora. Eind negentiende eeuw vertrokken zij uit het traditierijke China, om via enige omwegen neer te strijken in het jonge Australië, land in opbouw. Met veel genegenheid en humor schildert Yang de omstandigheden waarin zijn bloedverwanten door de jaren heen leefden en werkten. Hoe hecht de onderlinge banden waren, hoe vetes ontstonden, hoe de een rijk werd, de andere een karig bestaan leidde, hoe sommigen Australië weer verruilden voor bijvoorbeeld Hong Kong of de Verenigde Staten, al dan niet als gevolg van hun partnerkeuze. Daarmee is Blood Links niet alleen een ontroerende parade van Chinese portretten, maar ook een sociologisch document, verteltheater met meerdere lagen. Want uiteraard stuitte Yang bij zijn onderzoek naar het wel en wee van zijn bloedverwanten ook op de tragiek van het immigrantenleven, op de neiging tot assimilatie, die echter nooit totaal zal zijn, en onvermijdelijk ook op verhalen van discriminatie. Een aanklacht is het echter niet; eerder een hartverwarmende, melancholieke blik op de onvolkomenheden van het bestaan. En een liefdevolle ode aan een in tijd en ruimte versplinterde, maar door bloedlijnen verbonden familie.